Newsletter
Aboneaza-te la Newsletterul IAA
Ca sa stii mereu tot ce misca in industrie.
Si ai sinteza direct in inbox.

aboneaza-te

RSS Feed
Afla imediat ce apare nou
Facebook
Like us on Facebook
Organizatia. Senat
Statut
Despre noi
Comitet
Obiective
Activitati
Membri
Senat
Contact
Senatul IAA - Statut

Senatul IAA este un organ consultativ al IAA România Senatul IAA şi este format din toţi preşedinţii IAA România, care au deţinut sau deţin această funcţie, indiferent de poziţia pe care o ocupă curent.

1. Prevederi generale
Senatul IAA se înfiinţează prin hotărârea Adunării Generale a filialei IAA.
Senatul IAA este un organ consultativ al IAA - filiala România, nu reprezintă IAA în relaţia cu autorităţile de stat şi nu are autoritate asupra membrilor individuali ai IAA.
Senatul IAA funcţionează pe baza prezentului Statut.

2. Componenţă
Senatul IAA este format din toţi preşedinţii IAA - filiala România, care au deţinut sau deţin această funcţie, indiferent de poziţia pe care o ocupa curent.
În mod automat, orice nou preşedinte al IAA - filiala România, devine membru al Senatului IAA cu drepturi depline.
Senatul IAA nu este ales de şi nu face obiectul autorităţii Adunării Generale a filialei IAA.

3. Obiective
Senatul IAA analizează, ca organism de reflexie, starea sectorului comunicării de masă în România, tendinţele şi problemele care apar în acest domeniu. De regulă anual şi ori de câte ori este nevoie Senatul IAA dă publicităţii un raport privind viziunea sa asupra comunicării de masa şi a tendinţelor din lumea publicităţii din România. Prin activitatea sa, Senatul IAA trebuie să se poziţioneze ca o instanţă etică şi morală, deasupra intereselor imediate sau de natură comercială.
Senatul IAA oferă asistenţă şi consultanţă Consiliului Director al IAA - filiala România, la cerere Senatul IAA se poate sesiza din oficiu atunci cand crede de cuviinţă că este cazul să o facă.

4. Drepturile şi obligaţiile membrilor Senatului
Membrii Senatului au dreptul să participe la reuniunile Senatului.
Membrii Senatului au dreptul să participe la toate reuniunile Adunării Generale şi ale Consiliului Director al IAA - filiala România, fără drept de vot.
Membrii Senatului vor participa ca invitaţi de onoare la principalele activităţi organizate de către IAA - filiala România (congrese, conferinţe, seminarii, simpozioane, festivaluri etc).

Membrii Senatului au obligaţia să contribuie, cu experienţa şi talentul lor, la activitatea Senatului.
Membrii Senatului trebuie să pastreze confidenţialitatea asupra conţinutului dezbaterilor şi, în general asupra activităţii Senatului IAA.
Membrii Senatului nu vor face comentarii cu caracter personal pe probleme care fac obiectul activităţii Senatului IAA.

5. Conducerea Senatului IAA
Senatul IAA va fi condus de un Preşedinte, ales prin rotaţie pe o perioada de un an, din rândurile membrilor Senatului.
Preşedintele Senatului IAA are statut de purtator de cuvânt al Senatului.
Daca Preşedintele Senatului nu este disponibil, Preşedintele de Onoare al IAA îi ţine locul şi invers.
Preşedintele în exerciţiu al IAA nu poate deţine funcţia de Preşedinte al Senatului IAA.
Membrii:
Veronica Savanciuc - Preşedinte
Mihai Barsan - membru

Alexandra Olaru - membru
Mihail Vartosu - membru
Bogdan Enoiu - membru
Felix Tataru - membru

Mihai Ghyka - membru


6. Organizarea si functionarea Senatului
Senatul IAA se întruneşte, de regula, trimestrial şi ori de cate ori este nevoie.
Preşedintele Senatului convoaca Senatul şi trimite ordinea de zi, cu minimum 14 zile înainte de întrunire. Fiecare membru al Senatului poate propune puncte pe agendă.
Senatul IAA poate invita la întrunirile sale reprezentanţi ai media, ai agenţiilor de publicitate şi de media, ai advertiserilor, ca şi ai vieţii social-politic şi economice din România.
Membrii Senatului se pot suspenda din Senat dacă, din diverse motive, nu pot participa la activitatea Senatului şi/sau nu pot îndeplini, pe perioada suspendarii, unul sau mai multe din obiectivele Senatului.