Newsletter
Aboneaza-te la Newsletterul IAA
Ca sa stii mereu tot ce misca in industrie.
Si ai sinteza direct in inbox.

aboneaza-te

RSS Feed
Afla imediat ce apare nou
Facebook
Like us on Facebook
Organizatia. Statut
Statut
Despre noi
Comitet
Obiective
Activitati
Membri
Senat
Contact
STATUTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A ASOCIATIEI INTERNATIONAL ADVERTSING ASSOCIATION

Versiune consolidată în data de 22.10.2015

 

CAPITOLUL I - DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA, PATRIMONIUL INITIAL

1.1. S-a constituit INTERNATIONAL ADVERTISING ASSOCIATION (cu acronimul “IAA”) potrivit art.3 4 din Legea nr. 21/1924 si in prezent este organizata si functioneaza in baza prevederilor art. 4 si urmatoarele din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005.

1.2. Sediul asociatiei este in Romania, Bucuresti, Calea Victoriei nr.126, et. 3, sector 1. Sediul va putea fi schimbat in baza hotararii Consiliului Director.

1.3. Asociatia se constituie pe durata nelimitata si isi desfasoara activitatea pe baza prezentului Statut si a Actului Constitutiv

1.4. INTERNATIONAL ADVERTISING ASSOCIATION este o organizatie non-profit, compusa din membri reprezentand beneficiari de publicitate, agentii de publicitate si mass-media, uniti in spiritul comun al interactiunii dintre publicitate si marketing, asa cum se relationeaza aceste nevoi in continua schimbare ale industriei si societatii de consum.

1.5. Asociatia este organizatie de sine statatoare, benevola, independenta, neguvernamentala, cu patrimoniu si scop determinat, non-profit, apolitica, avand personalitate juridica, conform legii.

1.6. Asociatia isi poate constitui filiale, in tara si judet, cu organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct fata de cel al Asociatiei, pe baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatiei. In desfasurarea activitatii lor, filialele pot incheia acte juridice in nume propriu sau in numele si pe seama asociatiei, numai cu aprobarea expresa in baza hotararii prealabile a Consiliului Director. Constituirea si functionarea filialelor se vor face cu respectarea prevederilor prezentului statut si a actului constitutiv al Asociatiei si in conformitate cu art. 13 din O.G. nr. 26/2000.

1.7. Patrimoniul Asociatiei este de 1.000 lei (o mie lei).

 

CAPITOLUL II – SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

2.1. INTERNATIONAL ADVERTISING ASSOCIATION este o asociatie non-profit, neguvernamentala, apolitica, cu personalitate juridica potrivit legii, avand ca membri persoane  asociatii si societati comerciale  cu sau fara scop patrimonial.

2.2. INTERNATIONAL ADVERTISING ASSOCIATION este o organizatie non-profit, compusa din membri reprezentand beneficiari de publicitate, agentii de publicitate si mass-media, uniti in spiritul comun al interactiunii dintre publicitate si marketing, asa cum se relationeaza aceste nevoi in continua schimbare ale industriei si societatii de consum. Asociatia are drept scop ridicarea continua a nivelului de pregatire profesionala si etica a companiilor si a celor care lucreaza in industria de marketing si publcitate.

2.3. Obiectivele Asociatiei sunt:

2.3.1. Sa stabileasca un forum unde reprezentantii consumatorilor de publicitate, ai agentiilor de publicitate si ai mass-mediei sa se poata intalni pentru examinarea problemelor de interes mutual.

2.3.2. Sa faciliteze schimbul de cunostinte, experienta si idei dintre membrii sai, cu scopul de a-i ajuta sa-si imbunatateasca eficienta individuala.

2.3.3. Sa incurajeze dezvoltarea codurilor etice si a criteriilor de aplicare a lor, cat si aderarea la acestea.

2.3.4. Sa promoveze relatii mai bune intre consumatori, agentii si mass-media.

2.3.5. Sa ridice standardele si practicile din publicitate si sa aduca beneficii intregului domeniu al comunicatiilor prin cooperarea cu alte organizatii.

2.3.6. Sa coopereze cu alte filiale IAA din strainatate.

2.3.7. Sa faca legatura cu guvernul roman si cu organizatiile cvasiguvernamentale cu scopul de a le largi intelegerea scopului publicitatii si de a discuta probleme ca: impozite, legislatie legata de publicitate si altele.

2.3.8. Sa initieze si sa intareasca sistemul roman de publicitate.

2.3.9. Sa initieze si sa analizeze studii si rapoarte referitoare la publicitatea pe plan international.

2.3.10. Sa stabileasca si sa asiste programe de pregatire in domeniul publicitatii.

2.3.11. Sa editeze carti, brosuri si alte materiale informative

2.3.12. Sa organizeze, contra cost, cursuri de pregatire/formare/training-uri, fara acreditare din partea Ministerului Educatiei si Cercetarii (fara atestare), destinate pregatirii si perfectionarii personalului angajat ai agentiilor de publicitate sau companiilor de marketing.

 

Capitolul III - MEMBRII ASOCIATIEI. DOBANDIREA CALITATII DE MEMBRU. DREPTURI SI OBLIGATII

Membrii asociatiei sunt impartiti in urmatoarele categorii:

-Membri ordinari (membri individuali, corporatii, organizatii)

-Membri de onoare

MEMBRII ORDINARI:

Membrii individuali

Membrii individuali sunt membrii IAA cărora li s-a aprobat de către Consiliul Director cererea de înscriere şi care plătesc taxele aferente.

Membrii individuali vor avea dreptul de vot în Adunările Generale şi dreptul de a propune şi susţine membri individuali pentru alegerea în Consiliu.

Corporaţii

Acestea sunt companii, corporaţii, asociaţii care deţin statut de participare colectivă IAA.

Astfel de membrii IAA, plătind subscripţiile anuale stabilite periodic de către Consiliul Director al Filialei, pot desemna o persoană care să-i reprezinte în asociaţie. Această persoană va avea drepturile unui membru individual al asociaţiei.

Organizaţii

Acestea sunt asociaţii, societăţi, instituţii academice, fundaţii, organizaţii guvernamentale.

Aceşti membri, după plata subscripţiei anuale determinată de Consiliul Director al Filialei, vor avea dreptul să desemneze o persoană drept reprezentant oficial în cadrul IAA. Acest reprezentant va avea drepturile unui membru individual.

Fara stabilirea vreunei ierarhii, în functie de obiectul de activitate desfasurat, membrii ordinari care stabilesc raporturi profesionale în domeniul marketing-ului si publicitatii sunt impartiti in urmatoarele clase de membri:

- Agentii de Publicitate,

- Clienti,

- Mass-Media.

MEMBRI DE ONOARE

Consiliul poate invita orice persoană care are, în accepţia sa, o contribuţie excepţională in cadrul IAA, să fie membru de onoare pe o perioadă determinată.

Membrii de onoare  nu vor plati taxe de intrare sau subscripţii.

Membrii de onoare vor beneficia de toate drepturile unui membru ordinar, cu excepţia dreptului de vot.

Un membru de onoare poate deveni membru ordinar plătind taxa şi subscripţia stabilită de Consiliu.

 

3.1. DOBANDIREA CALITATII DE MEMBRU ORDINAR

3.1.1. Orice persoana fizica sau juridica care doreste sa devina membru ordinar in Asociatie va depune la Secretariat o cerere de inscriere in Asociatie, insotita de o recomandare din partea a doi dintre membrii ordinari, si de dovada achitarii cotizatiei anuale in Asociatie si echivalentul taxei catre Secretariatul International IAA, ce va fi platita de catre Asociatie catre Secretariatul International IAA in numele fiecarui nou membru acceptat. Cererea de inscriere va fi supusa votului Consiliului Director.

3.1.2. Fiecare cerere de inscriere se va face pe un formular standard prestabilit de Consiliul Director, in care sunt cuprinse urmatoarele informatii:

- toate datele de identificare ale solicitantului persoana juridica,

- datele de identificare ale persoanei fizice ce il reprezinta pe solicitant in relatia cu Asociatia si

- declaratia expresa si neechivoca a solicitantului, prin reprezentantul sau legal, de a respecta Statutul, Actul constitutiv si Regulamentul Asociatiei, in masura in care cererea sa de membru va fi admisa. Taxa de inscriere si cotizatia anuala (taxa de membru) vor fi stabilite de catre Consiliul Director anual, prin decizie. Plata taxelor de inscriere si a taxelor catre Secretariatul International IAA sunt indispensabile pentru inscriere.

3.1.3.Consiliul Director va avea puterea de a accepta sau a respinge orice cerere de inscriere. Dupa ce a fost acceptat de catre Consiliul Director, solicitantul, va defevi membru al Asociaţiei. Consiliul Director va anunţa solicitantul în scris, cu privire la acceptarea/respingerea cererii sale de înscriere. Din momentul primirii confirmării înscrierii sale în Asociaţie, noul membru va fi reprezentat în Asociaţie de persoana fizică desemnată la momentul înscrierii, respectiv menţionată pe formularul de încriere.

 

3.2. DOBANDIREA CALITATII DE MEMBRU DE ONOARE

3.2.1.O persoana fizica poate deveni membru de onoare al Asociatiei, in masura in care primeste o invitatie scrisa in acest sens din partea Consiliului Director.

3.2.2 Pentru a dobandi calitatea de membru de onoare, persoana invitata va completa o scrisoare de adeziune, prin care va accepta invitatia Consiliului Director. In cazul persoanelor juridice acestea isi vor desemna reprezentantul in relatia cu Asociatia prin insasi scrisoarea de adeziune. De la momentul inregistrarii scrisorii de adeziune in evidentele Asociatiei, persoana fizica sau juridica semnatara dobandeste calitatea de membru de onoare al Asociatiei.

 

3.3. DREPTURI SI OBLIGATII ALE MEMBRILOR ASOCIATIEI

3.3.1. Membrii ordinari ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:

 1. a) sa fie informati cu privirea la activitatea Asociatiei;
 2. b) sa voteze;
 3. c) sa aleaga si sa fie alesi prin reprezentantii lor legali, in organele de coordonare si reprezentare ale Asociatiei;
 4. d) sa participe la luarea deciziilor in Asociatie;
 5. e) sa foloseasca baza tehnica si materiala a Asociatiei;
 6. f) sa participe, ca reprezentanti ai Asociatiei, delegati de Consiliul Director, la conferinte, mese rotunde, simpozioane, schimburi de experienta, in tara si in strainatate;
 7. g) sa fie membri ai oricaror alte asociatii care nu au scopuri, principii sau obiective asemanatoare Asociatiei;
 8. h) sa primeasca un exemplar din actele constitutive ale Asociatiei;
 9. i) de a propune si solicita motivat realizarea unor activitati concrete ce tin de scopul si obiectivele Asociatiei.

3.3.2. Membrii de onoare ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:

 1. a) sa fie informati cu privirea la activitatea Asociatiei;
 2. b) sa participe, cu rol consultativ sau pur de informare, la luarea deciziilor in Asociatie;
 3. c) sa fie membri ai oricaror alte asociatii care nu au scopuri, principii sau obiective asemanatoare Asociatiei;
 4. d) sa primeasca un exemplar din actele constitutive ale Asociatiei;
 5. e) de a propune si solicita motivat realizarea unor activitati concrete ce tin de scopul si obiectivele Asociatiei.

3.3.3. Membrii ordinari au urmatoarele obligatii:

 1. a) sa achite, odata cu depunerea cererii de inscriere, taxa de inscriere si taxa catre Secretariatul International IAA stabilita de Consiliul Director al Asociatiei;
 2. b) sa achite subscriptia anuala stabilita de Consiliul Director al Asociatiei. Subscriptia anuala se poate achita si direct, in contul bancar al asociatiei;
 3. c) sa actioneze permanent in vederea realizarii scopului si obiectivelor Asociatiei;
 4. d) sa respecte normele de etica si tinuta morala si sa aiba o conduita care sa nu lezeze imaginea si prestigiul Asociatiei;
 5. e) sa militeze pentru crearea si consolidarea unui prestigiu real al Asociatiei;
 6. f) sa cunoasca si sa respecte statutul;
 7. g) sa pastreze si sa foloseasca cu grija materialele din dotarea Asociatiei sau cele inchiriate;
 8. h) sa desfasoare toate activitatile necesare pentru indeplinirea hotararilor, acordurilor, deciziilor valide ale organelor de conducere.

3.3.4. Membrii de onorare au aceleasi obligatii ca membrii ordinari, cu exceptia celor mentionate la art. 3.3.3 lit. a si b de mai sus.

3.3.5. Membrii Asociatiei se obliga ca, in orice manifestare sau activitate publica ori actiuni din domeniul sau in legatură cu scopurile si obiectivele Asociatiei ori cu impact asupra domeniului  marketing-ului si publicitatii, exercitarea drepturilor si executarii obligatiilor din cadrul Asociatiei sa respecte legislatia romana si a Uniunii Europene din domeniul concurentei, inclusiv orice reguli, politici, regulamente, instructiuni care reglementeaza acest domeniu, precum si sa se abtina de la intierea sau executarea unor acorduri, intelegeri, pacte, tranzactii sau a oricarei actiuni sau inactiuni considerate acte sau fapte ori practici care au ca obiect sau pot avea ca efect restrangerea, impiedicarea sau denaturarea in orice fel a liberei concurente.

3.3.6. Prin adoptarea acestui Statut de Organizare si Functionare a Asociatiei, fiecare membru al Asociatiei, indiferent de clasa de membri din care face parte, declara ferm si irevocabil ca, la orice intalnire, sedinta, adunare a Asociatiei convocate si organizate potrivit actelor constitutive ale Asociatiei, cat si in afara vreunui cadru organizat, se obliga ca prin nicio forma de comunicare sa nu initieze, adere, sustine, coordoneze, favorizeze si/sau participe direct sau indirect la acte sau fapte care ar putea fi considerate practici anticoncurentiale conform reglementarilor in vigoare, cum ar fi dar fara a se limita la politici de monopol, preturi de produse sau servicii, costuri generate de obiectul de activitate, valori de productie a serviciilor sau produselor, strategii de afaceri si marketing, ori politici comerciale, politici de recrutare de orice natura sau programe ori strategii de investitii, indicii privind contractele derulate sau in curs de derulare sau aspecte in legatura cu procedura de licitatie la care au calitatea de parti.

 

Capitolul IV - MUSTRAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CALITATII DE MEMBRU

4.1. Consiliul Director, la primirea unei plangeri scrise din partea unui membru, impotriva unui alt membru, il poate mustra pe acesta sau suspenda din calitatea de membru pentru o perioada, sau chiar il poate exclude, in cazul in care comportamentul sau, in opinia Consiliului Director, poate prejudicia reputatia sau ordinea interna a Asociatiei, poate fi contrar intereselor Asociatiei sau membrilor ei, sau constituie o incalcare grava a acestui statut sau a standardelor etice stabilite de Asociatie.

4.2. Inainte ca un membru sa fie suspendat, mustrat sau exclus conform paragrafului anterior, Consiliul Director va investiga comportamentul sau si ii va da o copie a plangerii scrise impotriva sa. Persoana in cauza are dreptul ca, in termen de sapte zile de la primirea unei astfel de plangeri, sa raspunda in scris sau sa solicite posibilitatea de a se apara si de a-si justifica comportamentul. Daca respectivul membru refuza sa participe la sedinta intrunita pentru a i se asculta apararea, de care trebuie sa fie incunostiintat cu cel putin sapte zile inainte de data intrunirii, Consiliul Director este indreptatit sa tina aceasta sedinta in absenta acestuia.

4.3. Membrii care nu-si platesc taxa de membru anuala pot fi suspendati sau exclusi, dupa o notificare prealabila intr-un termen rezonabil. Suspendarea intervine pentru neplata taxelor timp de 1 an, fiind ridicata la momentul platii tuturor taxelor restante, iar excluderea intervine in cazul in care un membru a fost suspendat timp de 2 ani . Directorul Executiv prezinta Consiliului Director in fiecare luna o situatie la zi a cotizatiilor restante, urmand ca decizia privind suspendarea calitatii de membru sa fie luata de catre membrii Consiliului Director, cu votul majoritatii simple a membrilor acestuia.

4.4. Un membru poate sa-si dea demisia/sa se retraga din aceasta calitate prin notificarea scrisa facuta Consiliului Director, in atentia Directorului Executiv. Demisia sau retragerea opereaza de la data mentionata de membrul solicitant in cerere.

4.5. Toate taxele si cotizatiile platite pana la data pierderii calitatii de membru nu se restituie.

 

Capitolul V - ORGANIZARE, AUTORITATE, ADUNAREA GENERALA

5.1. Adunarea Generala este constituita din membrii ordinari ai Asociatiei. Acestia se vor intruni in sedinte ordinare sau in sedinte extraordinare. Adunarea generala se va intruni in sedinte ordinare de doua ori pe an, locul si data fiind stabilite de Consiliul Director (Adunarea Generala Anuala), iar in sedinte extraordinare cand vor fi invitati de catre Consiliul Director sau la cererea a cel putin un sfert din numarul total al membrilor (Adunarea Generala Extraordinara). Propunerile membrilor privind ordinea de zi a Adunarii Generale vor fi adresate Consiliului Director cu cel putin 14 zile inainte de Adunarea Generala Anuala.

5.2. Convocarea si difuzarea ordinii de zi si a materialelor adunarilor generale ordinare sau extraordinare se vor face prin grija Consiliului Director, cu cel putin 7 zile inainte de data desfasurarii Adunarii Generale, prin luarea la cunostinta de catre membrii Asociatiei prin semnatura, scrisori recomandate, corespondenta electronica confirmata sau faxuri confirmate, aratandu-se data, ora si locul de desfasurare, precum si proiectul ordinii de zi. Daca se va considera necesar convocarea se poate face si prin intermediul unui cotidian de circulatie nationala.

5.3. Adunarea generala va fi prezidata de catre presedintele Asociatiei sau de vicepresedinte in lipsa acestuia, care va desemna un secretar (dintre membrii Asociatiei sau din afara acesteia) care va intocmi procesul verbal al sedintei. Procesul-verbal semnat de Presedintele sedintei si de un secretar, va contine mentiunile aferente formalitatilor de convocare, data si locul Adunarii, membrii prezenti, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea membrilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

5.4. Votul in cadrul Adunarii Generale se exprima liber, deschis sau secret. Membrii vor vota prin ridicare de maini. La propunerea celui care prezideaza sau a altei persoane participante se va putea decide ca votul sa fie secret.

5.5. Propunerile de amendamente se pot face in scris cel mai tarziu cu 3 zile lucratoare inaintea Adunarii Generale.

5.6. Adunarea Generala are urmatoarele atributii: [Atributii stabilite conform legislatiei aplicabile]:

 1. a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei;
 2. b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
 3. c) audiaza rapoarte asupra activitatii Consiliului Director, a Comitetului Executiv si a Comisiei de Cenzori si asupra situatiei financiare si morale a Asociatiei
 4. d) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;
 5. e) alegerea si revocarea membrilor Comisiei de Cenzori;
 6. f) infiintarea de filiale;
 7. g) modificarea actului constitutiv si a statutului Asociatiei;
 8. h) dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
 9. i) orice alte atributii prevazute in lege.

5.7.Pentru validitatea deciziilor, Adunarea Generala trebuie sa intruneasca cel putin o treime din numarul total de membrii (fie prezenti, fie reprezentati prin imputernicire). Membrii pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale de catre persoane desemnate in acest scop in scris, prin telegrama, fax sau telex. Mandatele trebuie prezentate Secretatului desemnat inainte de inceperea dezbaterilor.

5.8. Deciziile de iau cu majoritatea membrilor prezenti sau reprezentati, care au drept de vot. Doar membrii ordinari vor avea drept de vot la Adunarile Generale. Membrii de onoare pot participa la Adunarile Generale cu statut de observator, fara drept de vot.

5.9. Dreptul unui membru de a vota in Adunarea Generala va fi suspendat daca respectivul membru nu si-a achitat obligatiile fata de Asociatie si va fi redat dupa achitarea lor, in conditiile cap. IV de mai sus.

5.10. Membrul Asociatiei care intr-o anumita problema supusa discutiei sau aprobarii Adunarii Generale este interesat direct sau indirect, prin intermediul unui asociat/actionar/fondator/membru al sau (daca este cazul), al sotului/sotiei, prin ascendentii sau descendentii sau rudelor acestora pana la gradul al IV lea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare sau vot.

5.11. Asociatul care va incalca prevederile art. 5.10 este raspunzator de daunele cauzate Asociatiei.

5.12. Prevederile art. 5.10 si art. 5.11 se aplica in egala masura si membrilor Consiliului Director al asociatiei.

5.13. Hotararile si deciziile Adunarii Generale luate in limitele legii, ale actului constitutiv si ale prezentului statut sunt obligatorii pentru toti membrii Asociatiei, indiferent daca au luat parte sau nu la sedintele adunarii generale sau daca au votat impreuna. Contestarea acestora se va face in conditiile prevederilor art. 23 din OG nr. 26/2000.

 

CAPITOLUL VI-CONSILIUL DIRECTOR. DIRECTORUL EXECUTIV. COMITETUL EXECUTIV. ECHIPA EXECUTIVA. COMITETELE DE LUCRU. COMISIA DE CENZORI. SENATUL

6.1. CONSILIUL DIRECTOR

6.1.1.Administrarea si reprezentarea Asociatiei va fi exercitata de Consiliul Director. In situatia in care intrunirea Consiliului Director este imposibila si se impune luarea de urgenta a unor decizii in legatura cu activitatea Asociatiei, conducerea Asociatiei va fi asigurata de Comitetul Executiv.

6.1.2.Atributiile generale ale Consiliului Director sunt:

 1. a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
 2. b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
 3. c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;
 4. d) indeplineste orice alte atributii prevazute in prezentul statut sau stabilite de adunarea generala.

6.1.3. 6.1.3. Consiliul Director se compune din 11 membri alesi din totalitatea claselor de membri ordinari ai Asociatiei. Structura membrilor Consiliului Director contine urmatorul raport de reprezentare:

(i)  4 reprezentanti ai Agentiilor de Publicitate;

(ii) 4 reprezentanti ai Clientilor;

(iii) 2 reprezentanti ai Mass - Media;

(iv) Presedintele Consiliului Director

1.Presedinte Consiliului Director.

Presedintele este ales din randul reprezentantilor membrilor ordinari si poate proveni din orice clasa de membri.

Presedintele Consiliului Director reprezinta Asociatia in toate relatiile cu tertii si asigura managementul Asociatiei, in conformitate cu puterile acordate de Adunarea Generala si/sau de Consiliul Director. Presedintele va actiona strict in limitele puterilor conferite, fiind personal si pe deplin raspunzator pentru orice act exercitat cu depasirea limitelor puterilor conferite. Presedintele are obligatia de a veghea permanent si de a dispune si implementa de urgenta masuri necesare, inclusiv prin exercitarea, dupa caz, a dreptului de veto, prin care ss se previna, limiteze sau inlature faptele si/sau actele care ameninta iminent sau pun in pericol unitatea, scopul, interesele si obiectivele ori imaginea publica a Asociatiei.

Presedintele reprezinta si poate angaja Asociatia in relatiile cu tertii, in limitele conferite de Hotararile Adunarii Generale, adoptate in acest sens. Dupa expirarea mandatului, Presedintele are dreptul sa ocupe automat un loc in Consiliul Director pastrand calitatea de reprezentant al clasei de membri din care a fost ales. 

2.Vice-presedinte

Vice-presedinte Consiliului Director este ales din randul reprezentantilor membrilor ordinari si provine obligatoriu dintr-o alta clasa de membri decat cea din care a fost ales Presedintele Consiliului Director.  Vice-presedinte Consiliului Director exercita toate atributiile Presedintelui Consiliului Director, avand toate drepturile si obligatiile acestuia, in perioada in care acesta din urmă lipseste sau este indisponibil.

3.Directorul de Program

Directorul de Program este persoana, membra a Consliului Director, responsabila cu dezvoltarea, organizarea si implementarea programelor Asociatiei. Atributiile Directorului de Program sunt exercitate de catre 9 membri ai Consiliului Director, exceptand Presedintele si Vicepresedintele Consiliului Director.

6.1.4. Membrii Consiliului Director sunt alesi, pentru un mandat de 2 ani de catre membrii ordinari ai Asociatiei la Adunarea Generala avand ca obiect alegerea membrilor Consiliului Director, dintre reprezentantii legali (persoane fizice) desemnati de fiecare persoana juridica aflata in oricare dintre categoriile de membri ordinari al Asociatiei.

Procesul electiv a membrilor Consliului Director, inclusiv a Presedintelui, este comun si are loc la aceeasi data, desfasurandu-se dupa regulile de procedura statuate la Cap. V din Statut. Candidaturile pentru mandatul de Presedinte al Consiliului Director sunt individuale si se depun separat. Alegerea Vicepresedintelui se face dintre candidatii care obtin cele mai multe voturi din totalul numarului de voturi valabil exprimate, din alta clasa de membri decat Presedintele Consiliului Director. Ceilalti membrii ocupa pozitiile in Consiliul Director in ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate obtinute respectand raportul de reprezentare a claselor de membri ordinari in Consiliul Director.

In situatia in care, pe parcursul mandatului unuia dintre membrii Consiliului Director ii inceteaza calitatea de reprezentant legal desemnat al unui membru al Asociatiei, calitatea de membru al Consiliului Director se mentine pana la expirarea perioadei mandatului pentru care a fost ales. In masura in care pe durata mandatului Consilului Director, un membru al Asociatiei se retrage din Asociatie sau este exclus, calitatea reprezentantului persoana fizica de membru al Consilului Director se pastreaza pana la expirarea madatului.

6.1.5. In cazul absentei/indisponibilitatii unui membru al Consiliului Director, Consiliul poate desemna pe orice membru ordinar al Asociatiei pentru a-l inlocui.

6.1.6. Sedintele Consiliului Director vor fi prezidate de Presedinte sau Vicepresedinte. In absenta acestora, Consiliul va alege un alt membru pentru a prezida.

6.1.7. Deciziile Consiliului Director sunt valid adoptate cu o majoritate simpla a voturilor membrilor prezenti în care este exprimat cel putin cate un vot favorabil din partea fiecarei clase de membri. In cazul egalitatii voturilor, cel ce prezideaza sedinta are votul decisiv. Intre Adunarile Generale, Consiliul Director are deplina imputernicire sa decida asupra oricarei probleme referitoare la activitatea Asociatiei

 

6.2. DIRECTORUL EXECUTIV

6.2.1. Directorul executiv este numit de catre Consiliul Director, in baza unui contract anual, avand urmatoarele atributii:

-coordoneaza activitatea zilnica a asociatiei

-coordoneaza activitatea tuturor proiectelor asociatiei si raporteaza periodic Consiliului Director despre stadiul fiecarui proiect

-asigura controlul financiar al bugetelor pentru fiecare proiect in parte si consolidat al Asociatiei.

-poate reprezenta Asociatia in relatia cu presa – in limitele unui mandat acordat de Consiliul Director sau de Presedinte

-reprezinta Asociatia in relatia cu banca si autoritatile statului, in limita mandatului acordat de Consiliul Director

-conduce nemijlocit echipa executiva

-propune proiecte spre aprobarea Consiliului Director

-participa la intalnirile Consiliului Director si raporteaza stadiile proiectelor si executiile bugetare

-duce la indeplinire hotararile Consiliului Director

 

6.3. COMITETUL EXECUTIV

6.3.1. Comitetul Executiv este un organism de conducere permanent, ce are ca scop luarea deciziilor privind activitatea curenta a asociatiei in situatia in care intrunirea Consiliului Director este imposibila in timp util pentru adoptarea unor decizii urgente. Comitetul executiv se intruneste, la convocarea Presedintelui si adopta decizii ce nu pot fi amanate pana la prima sedinta a Consiliului Director.

6.3.2 Comitetul Executiv este format din: Presedintele Asociatiei, Vicepresedintele si Directorul Executiv (fara drept de vot).

6.3.3 Reuniunile Comitetului Executiv sunt deschise pentru toti membrii Consiliului Director. La convocarea Comitetului Executiv, membrii Consiliului Director vor fi informati privind locul, data, ora si ordinea de zi a reuniunii Comitetului Executiv pentru a li se facilita prezenta la reuniune.

6.3.4 Toate deciziile Comitetului Executiv se adopta numai cu unanimitate

6.3.5 in termen de 48 de ore de la reuniunea Comitetului Executiv, membrii Consiliului Director vor fi informati in scris privind desfasurarea reuniunii si deciziile adoptate.

 

6.4. ECHIPA EXECUTIVA

Este formata din persoane angajate permanent sau colaboratori pe proiecte angajati la propunerea Directorului Executiv si aprobate de Consiliul Director

 

6.5. COMITETELE DE LUCRU

6.5.1. La inceputul fiecarui an, Adunarea Generala aproba proiectele ce vor fi dezvoltate pe anul in curs.

6.5.2. Pentru fiecare proiect in pare se vor organiza, prin voluntariat, comitete de lucru, formate din membrii Consiliului Director, membrii ai asociatiei si Directorul Executiv.

 

6.6. COMISIA DE CENZORI

6.6.1. Este formata din 3 membri alesi, pentru un mandat de 2 ani, de catre Adunarea Generala a Asociatiei odata cu Consiliul Director, dintre candidatii propusi de Consiliul Director. Cel putin unul dintre membrii Comisiei de Cenzori va avea calitatea de expert contabil. Membrii Consiliului Director nu pot fi numiti in Comisia de Cenzori.

6.6.2. Comisia de Cenzori verifica situatia financiara a Asociatiei prin audituri trimestriale realizate impreuna cu Trezorierul si realizeaza rapoarte trimestriale ce vor fi inaintate Consiliului Director. De asemenea Comisia de Cenzori poate emite recomandari in legatura cu activitatea economico-financiara a Asociatiei.

6.6.3. Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:

a)verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;

b)intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;

c)poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;

d)indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

 

6.7. SENATUL

6.7.1. Senatul asociatiei este un organism consultativ format din fostii Presedinti ai asociatiei si Presedintele in exercitiu. Acestia aleg, dintre ei, prin votul majoritatii simple a membrilor, un presedinte al Senatului, cu un mandat de 2 ani, ce va fi desemnat dupa Adunarea Generala a asociatiei in care s-au ales Consiliul Director si Comisia de Cenzori.

6.7.2. Senatul emite opinii consultative la cererea Consiliului Director, in orice probleme legate de activitatea Asociatiei. Membrii Senatului pot participa la sedintele Consiliului Director, la invitatia Presedintelui si pot activa in diferite proiecte ale Asociatiei. Membrii Senatului nu au putere de reprezentare a Asociatiei in relatiile cu tertii.

 

Capitolul VII-CHELTUIELI

7.1. Asociatia va fi in intregime responsabila pentru toate cheltuielile aferente activitatii sale, incluzand plata salariatilor sai.

7.2. Consiliul Director are autoritatea de a cheltui fondurile Asociatiei in cel mai profitabil mod in scopul realizarii obiectivelor acesteia. Membrii Consiliului Director nu vor fi facuti responsabili pentru pierderile rezultate din tranzactiile Asociatiei, in cazul in care au actionat cu buna credinta si in conformitate cu acest statut.

7.3. Principalele surse de venituri ale Asociatiei provin din:

-               cotizatiile anuale;

-               donatii de la membrii fondatori, membrii asociati si simpatizanti;

-               donatii, sponsorizari si legate din partea persoanelor fizice sau juridice romane sau straine;

-               sume realizate din activitati economice, culturale, artistice, educative, informative, conferinte, publicatii etc.;

-               resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale;

-               orice alte surse legate de venituri ocazionale, obtinute pe cai legale.

7.4.          Toate veniturile, beneficiile realizate din activitatea asociatiei se vor folosi numai pentru atingerea scopului acesteia.

7.5.          Cheltuielile privesc asigurarea conditiilor de functionare si atingerea scopului propus, cuprinzand in principal:

-               organizarea actiunilor de realizare a scopului si obiectivelor Asociatiei;

-               organizarea actiunilor aducatoare de venituri;

-               organizarea Adunarii Generale;

-               plata cheltuielilor administrativ-gospodaresti;

-               dotari;

-               plata salariilor;

-               publicitate;

-               protocol;

-               alte cheltuieli aprobate de Consiliul Director.

7.6.          Veniturile si cheltuielile Asociatiei se vor inregistra in contul de gestiune care se aproba de Consiliul Director.

 

CAPITOLUL VIII – ANUL FINANCIAR

Anul finaciar incepe de la 1 ianuarie si se sfarseste la 31 decembrie a fiecarui an cu exceptia primului an cand incepe la data inregistarii asociatiei ca persoana juridica.

 

CAPITOLUL IX – INCETAREA ACTIVITATII

9.1. Asociatiile se dizolva:

 1. a) de drept;
 2. b) prin hotararea judecatoriei competente;
 3. c) prin hotararea adunarii generale; asociatia poate si desfiintata numai in cadrul Adunarii Generale prin votul a ¾ din totalul membrilor ordinari. In cazul cand la Adunarea Generala participa mai putin de ¾ din numarul total al membrilor, la urmatoarea Adunare Generala decizia se va putea lua cu majoritate simpla.

9.2. Asociatia se dizolva de drept prin:

 1. a) implinirea duratei pentru care a fost constituita;
 2. b) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 3. c) imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a Consiliului Director in conformitate cu statutul Asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia sa se constituie;
 4. d) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

9.3.Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul Asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.

9.4. Asociatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca pronuntata de instanta judecatoreasca de la sediul Asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate:

 1. a) cand scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
 2. b) cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. c) cand Asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
 4. d) cand Asociatia a devenit insolvabila;
 5. e) in cazul in care pentru functionarea Asociatiei, respectiv pentru desfasurarea activitatii acesteia sunt necesare avize sau/si autorizatii administrative prealabile, pe care Asociatia nu le obtine.

9.5. Asociatia se poate dizolva si prin hotararea adunarii generale. In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, hotararea adunarii generale se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

9.6.In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii se pot transmite către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, printr-o procedură stabilită în Statutul Asociaţiei.

 

CAPITOLUL X – ALTE PREVEDERI

 1. 1.INTERNATIONAL ADVERTISING ASSOCIATION are calitatea de persoana juridica.

10.2. Asociatia are insigna, sigla, stampila si firma. Membrii Asociatiei isi atesta calitatea prin legitimatii.

10.3. Asociatia se supune legislatiei romane in vigoare, iar orice modificare a prezentului statut si a actului constitutiv urmeaza a fi comunicata organelor in drept.

10.4. Asociatia nu are scop lucrativ, nu este constituita in vederea obtinerii unui profit si nici o parte din bunurile, veniturile sau profiturile realizate nu pot fi distribuite sau utilizate in favoarea vreunuia dintre membrii Asociatiei sau a altei persoane.

10.5. Orice modificare sau completare a statutului se va face de catre Adunarea Generala a Asociatiei.

 

Prezentul statut a fost definitivat si aprobat in Adunare Generala din data de 22.10.2015.